LOKAKUUN LIIKE ON PERUSTETTU


Lokakuun liike (LL) / Ohjelmanjulistus

Lokakuun liike: 10 pyyntöä päättäjille

Toiveet ja tarpeet uudenlaisesta, rakentavasta, auttavasta sekä kansalaisia kuuntelevasta ja eheyttävästä lastensuojelusta synnyttivät Lokakuun liikkeen.

Se on ”yhden asian liike” kaltoinkohdeltujen lastensuojeluperheiden auttamiseksi. Liike on avoin kaikille Suomessa asuville. Tahdomme kohentaa kodistaan pois sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa oikeusturvaa sekä palauttaa pahoiksi leimatuille lastensuojeluperheille ihmisarvon, joka heille kuuluu.

Välittämme niin Suomeen kuin Venäjällekin realistista ja totuudenmukaista kuvaa Suomen lastensuojelusta.

Vetoamme maamme poliittisiin päättäjiin ja lastensuojelijoihin:

1) Pyydämme, että te vähentäisitte lastemme sijoituksia, sillä kukaan ei tiedä, mitä lapsillemme tapahtuu bisnekseksi muuttuneessa sijaishuollossa.

2) Pyydämme, että te ehkäisisitte sijoituksia palauttamalla peruspalvelut eli kunnollisen, nykytarpeisiin vastaavan avohuollon tukitoimineen. Me emme tarvitse maahan lisää epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä. Me tarvitsemme kodinhoitajia.

3) Pyydämme teitä pohtimaan, miten aloitteet pysyvästä huostaanotosta ja sijaisperheen adoptio-oikeudesta liittyvät lastensuojelulain tavoitteeseen: huostaanoton tilapäisyyteen ja perheiden jälleenyhdistämiseen.

4) Pyydämme, että sosiaalitoimen ratkaisut saatetaan valvonnan alle. Toimien ja päätösten oikeellisuutta ja lainmukaisuutta on todisteellisesti seurattava. Vääriin ja oletuspohjaisiin kirjauksiin on puututtava. Asiakkaalle on selkeästi annettava korjausmahdollisuus häntä koskeviin merkintöihin.

5) Pyydämme, että viranomaisille määrätään sanktiot vääristä, menettelysäädösten vastaisista päätöksistä. Perheillä, jotka joutuvat laittomuuksien uhriksi, tulee olla oikeus vahingonkorvauksiin.

6) Pyydämme, että myöntäisitte lastensuojelun palvelujärjestelmän olevan vakavassa kriisissä. Pyydämme teitä tarkastelemaan perhepolitiikkaa ja kysymään, ollaanko siinä menty vikasuuntaan.

7) Pyydämme, että koettujen vääryyksien paljastamiseksi käynnistäisitte puolueettoman, laajan sijaishuollon selvityksen, kuten muissa Pohjoismaissa on tehty.

8) Pyydämme, että lopetatte ratkaisujen etsimisen valvontakulttuurista, viranomaisten yhteistyöstä, tietosuojan murtamisesta ja järjestelmää ruuhkauttavan lastensuojeluilmoitustehtailun tehostamisesta.

9) Pyydämme, että te papereiden liikuttelun sijaan kannustaisitte meitä vanhemmuudessa, ja siirtäisitte huomion varhaiseen tukeen. Että te uskoisitte meihin isinä ja äiteinä, ettekä näkisi meitä vain mahdollisina riskeinä ja uhkina, sitä me pyydämme. Vain tukea ja apua, muuta emme pyydä.

10) Lopuksi pyydämme kunnianpalautusta pahoiksi leimatuille lastensuojeluperheille. Pyydämme, että te näkisitte meidät.

Lokakuulaiset tulevat järjestämään tapahtumia, joilla kiinnitetään huomiota lastensuojelun epäkohtiin. Ensimmäinen tempauksemme on venäläisäideille suunnattu yhteisvastuukirje.

Lokakuun liike

— Maria Syvälä, toimittaja, kirjailija, Siuro.

— Ani Leikonniemi, sosiaaliohjaaja, vertaisohjaaja, Turku.

Advertisement