LUONTO ON HYVÄ SELLAISENAAN


”Ympäristöongelmien syynä kun on virheellinen maailmankuva ja koko ihmiskäsitys. Ihminen on nostettu perusteettomasti jalustalle, irrotettu elinympäristöstään.”

Näin jatkaa ympäristöfilosofi Leena Vilkka kirjassaan Mustavihreä filosofia (Julkaisija Elämänsuojelija-lehti, 1999).

Ympärisöongelmien ratkaisuun tarvitaan täysin uudenlainen arvoperusta ja toimintafilosofia suhteessa itseensä, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

”Luonnon itseisarvot kuvastavat luontoa sellaisena kuin se on: luonto on luotuna hyvä, sellaisenaan. Se ei tarvitse mitään lisää, eikä siitä pidä ottaa mitään pois, Se on hyvä sellaisena kuin se on. Luonnon itseisarvot ovatkin luonnonsuojelun kieli.”

Mm. tähän perustuu näkemykseni, miksi suhtaudun lähinnä huvittuneesti erilaisiin tutkimuksiin vaikkapa terveellisestä ravinnosta. Milloin kanamunan keltuaista pidetään pahana, koska se aiheuttaa kolestrolia ja sitten muutaman vuoden päästä todetaan, että vastaavasti valkuaisiessa on kolestrolin kumoavaatta. Teollisuus on aivan täynnä naurettavia yrityksiä muokata luontoa itsessään paremmaksi. Se ei tule onnistumaan siinä milloinkaan. Luonto tulee olemaan aina viisaampi ihmistä.

”Ajatukset tuottavat todellisuutta. Ydinpommi, ekokatastrofit, nälänhätä ovat nekin seurausta muutamista ajatuksista. Harmoniset ajatukset tuottavat harmoonista todellisuutta: fragmentaarinen ajattelu tuottaa fragmentaarista todellisuutta.”

Kirjoittaja arvelee yhdeksi luonnon tuhoamisen syyksi myös kateuden. Luonto halutaan tuhota juuri sen arvon ja arvokkuuden vuoksi, sen ylivoimaisen etevämmyyden vuoksi. Ihmisen suuri riippuvuus luonnosta lisää hänen kateutensa määrää, ihmiskunta puree ruokkivaa kättä. Tuhoavuudesta seuraa, että ihmiskunta tulee vähitellen kykenemättömäksi vastaanotttamaan luonnon tarjoamaa ikiaikaista viisautta. ”Silloin pilvenpiirtäjätkin romahtavat, kaiken muun sekasorron ja kaaoksen tilassa.”

”Ehkä luonnonolioista sudet ovat viisaampia kuin ihmiset. Niiden ajattelu on harmonista ja kokonaisvaltaista. Ne etsivät elämästä ennenkaikkea rauhaa ja onnellisuutta. Ne eivät tappele ja sodi keskenään vaan huolehtivat sekä jälkeläisistään että sairaista laumanjäsenistään. Eläimet osoittavat omalla toiminnallaan arvonsa.”

”Myös ihmisten arvot näkyvät ihmisten toiminnassa. On helppo nähdä, mitä ihmiset eivät arvosta: omaa maataan josta elävät.”

Advertisement